Welkom bij de PvdA Terneuzen!

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat is een lokale overheid nodig die slagvaardig is en die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. De gemeente Terneuzen blijft, als het aan ons ligt, een gemeente waar het goed toeven is. Een gemeente waar werk, wonen en vrije tijd in harmonie samengaan. Een gemeente waarin de mensen zich thuis voelen!


Pont Sluiskil kan voorlopig blijven varen

9 juni 2017

De pont bij Sluiskil kan rekenen op steun van de provincie Zeeland. Wanneer de stichting een goed plan overlegt zal de provincie twee jaar 15.000 euro per jaar overmaken naar de stichting. De PvdA had het initiatief genomen om de veerboot te redden van de ondergang. De argumenten hiervoor zijn talrijk: vele kinderen die er

lees verder »

Zeeuwse viering Dag van de Arbeid 2017

7 april 2017

Maandag 1 mei 2017 is het de Dag van de Arbeid. Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deze dag naar goed sociaaldemocratisch gebruik gezamenlijk te vieren. Dit jaar een luchtig programma waar ontmoeting en onderling gesprek centraal staan. De 1-mei-viering zal plaatsvinden op Struisvogelboerderij Monnikenwerve aan

lees verder »

Met een (onzichtbare) beperking toch een mooie toekomst

3 april 2017

Hier kunt u de inleiding lezen die Alex de Vos op zaterdag 1 april jongstleden heeft gehouden tijdens het Zelandusdebat ‘Is Zeeland te beperkt?’ dat werd gehouden in Sluiskil en het beknopte verslag van het hele debat. Inleiding debat VN-verdrag voor gehandicapten PvdA Zeeland Verslag Zelandusdebat ‘Is Zeeland te beperkt’ (01-04-2017)

lees verder »

Zelandusdebat over VN-verdrag voor mensen met beperking

13 maart 2017

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is na 10 jaar eindelijk door Nederland geratificeerd. Hoe is het gesteld met de uitvoering van dit verdrag in Zeeland? Zelandus wil het debat over de inclusieve samenleving voeren. Samen naar school of toch apart? Hoeveel G-teams zijn er bij Zeeuwse sportverenigingen? Hoe kom je met een functiebeperking

lees verder »

Politiek café: ‘Krimpen aan de Westerschelde’

door Cees Liefting op 11 februari 2017

Tweede Kamerlid Albert de Vries is de afgelopen jaren actief geweest op vele terreinen die gerelateerd zijn aan demografische transitie: krimp. Hij en de Terneuzense wethouder Cees Liefting nodigen iedereen van harte uit voor het Zeeuws-Vlaamse krimpcafé in Terneuzen. Albert de Vries: “De oplossing voor de krimpproblematiek verschilt per regio en niet voor ieder probleem

lees verder »

Viering van Vrouwendag 2017

door Marion Lippens op 9 februari 2017

Woensdag 8 maart 2017 vieren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die voor de 105de keer wordt gevierd. Een dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het thema is ‘100 jaar stemrecht voor vrouwen. De kracht van vrouwen in de politiek’.

lees verder »

Uitvoeren dat VN-verdrag voor minder validen!

27 december 2016

Op vrijdag 25 november sprak ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland in bij de commissie Economie van de Provinciale Staten. Ik wilde daar de aandacht vestigen op het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Door middel van deze brief wil ik u eveneens kennis laten maken met dit verdrag. Het VN-verdrag voor de

lees verder »

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

8 december 2016

Op dinsdag 6 december 2016 organiseerde de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen. verslag-bijeenkomst-kustbebouwing-zeeland-06-12-2016

lees verder »

Scootmobiel-pool centrum Terneuzen

door Johan van der Ha op 1 december 2016

In de vergadering van de Commissie Omgeving op 30 november 2016 voerde PvdA-raadslid Johan van der Ha het woord over het parkeren voor mindervaliden. In verband met het afsluiten voor het verkeer op de markt in Terneuzen heeft Johan van der Ha namens de fractie van de PvdA een voorstel gedaan om een scootmobiel-pool te

lees verder »