Door Rob van Bedaf op 24 oktober 2016

Bijeenkomsten ‘Moedig Voorwaarts’

Beste leden, oud-leden, aspirant-leden en geïnteresseerden,

Wij hebben het plan opgevat om maandelijks, op een vaste dag van de week, een reeks samenkomsten te organiseren waar iedereen welkom is om mee- of tegen te praten over sociaaldemocratie, in bijzonder de lokale PvdA Terneuzen. Belangrijk is dat deze samenkomsten een informeel karakter kennen zonder noemenswaardige regie. Noem het een politiek café, zij het dat u zich bevindt in onze arena.

U kunt één op één praten met Jan en Alleman, maar ook centraal een betoog houden op de ‘Zeepkist’. Met een symbolisch voorzittershamer in uw hand in de vorm van het boek Ulysses van James Joyce – het meest verkochte boek, dat het minst is gelezen! – steekt u van wal. Elke spreker wordt geacht rekening te houden met een redelijke geachte spreektijd van maximaal 4 minuten per optreden.

U kunt uw spreektijd benutten voor een vraag, een stelling poneren of eens lekker uw hart luchten. De PvdA Terneuzen stelt zich kwetsbaar op, in die wetenschap dat onze partijbeginselen deugen. We hebben dus weinig te verliezen en veel te winnen. Dit alles met de bedoeling om na bijvoorbeeld zes brainstormavonden met u de inventarisatie op te maken, structuur aan te brengen voor de komende bijeenkomsten en zo een beweging te creëren die dient als opmaat tot het schrijven van een concept verkiezingsprogramma en een campagnestrategie te bepalen indachtig: ‘Ik wil niet in een gemeente wonen zonder vertegenwoordigd te worden door sociaaldemocratie.’

Wij zien deze ‘Moedig Voorwaarts’-bijeenkomsten als kraamkamer van hervonden elan; ons wel degelijk bewust belast te zijn door het landelijk imago van de PvdA. De vraag is hoe daarmee om te gaan en te positioneren ten opzichte van die landelijke politiek. Op dit moment werkt een gehalveerde fractie en een buiten schuld geblameerde wethouder zich uit de naad om het sociaaldemocratisch geluid van volume te voorzien. Meer invloed voor de komende jaren dan twee zetels betekent een socialer Terneuzen. Het is aan u om hier gestalte aan te geven. Niet aan egomane zetelrovers!

Tot slot: Wij proberen oud-leden weer bij de partij te betrekken, aspirant-leden te inspireren sympathie op te vatten voor ons streven en ‘kat-uit-de-boom-luisteraars’ naar de stembus te krijgen. Gingen wij voorheen een paar weken voor verkiezingen de straat op, nu proberen we een fundament te leggen door u een podium te bieden en gaandeweg naar de gemeenteraadsverkiezing, 21 maart 2018, toe te werken. Het wordt tijd dat PvdA Terneuzen weer smoel krijgt…bravoure, en het momentum neemt in de concurrentieslag met voortschrijdend populisme.

De bijeenkomsten van ‘Moedig Voorwaarts’ vinden plaats in buurthuis De Hoeve aan het Edvard Grieghof 113 in Terneuzen. Inloop vanaf 19:30 uur. De data zijn:
1. Woensdag 2 november 2016.
2. Woensdag 30 november 2016.
3. Woensdag 28 december 2016.
4. Woensdag 25 januari 2017.
5. Woensdag 22 februari 2017.
6. Woensdag 22 maart 2017.

U kunt ons ook vinden op de Facebookpagina.

Moedig voorwaarts!

Rob van Bedaf, aspirant-bestuurslid

 

 

Rob van Bedaf

Rob van Bedaf

Graafjansdijk B-39 4554 CB Westdorpe

Meer over Rob van Bedaf