26 augustus 2016

Cursus meedoen in de lokale politiek

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene dag buigt een raadslid zich over de bouwplannen voor een nieuwe school, de andere dag is hij/zij bezig met jeugdzorg, een bedrijventerrein, huishoudelijke hulp, veilige oversteekplaatsen of de samenwerking met de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan iedereen denkt! Daarom komt er een cursus voor inwoners die zich met de politiek willen gaan bezighouden.

Tijdens zes avonden kunnen deelnemers de kennis over de lokale politiek in het algemeen vergroten en leren ze meer over de gemeentelijke politiek. Ook leren ze vaardigheden zoals debatteren. De cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats in de avonduren.

Bijeenkomsten
De cursus wordt gehouden in het najaar van 2016 in mfc De Statie, Canadalaan 2e in Sas van Gent. De zes bijeenkomsten met elk een ander thema zijn gepland op:

– Maandag 19 september: introductie en algemene staatsinrichting.
– Maandag 3 oktober: de gemeente (inclusief rol van media en sociale media).
– Maandag 31 oktober: de gemeenteraad.
– Maandag 14 november: verkiezingen.
– Maandag 12 december : debatteren.
– Donderdag 15 december (voor Terneuzen en Hulst) of 22 december (voor Sluis): bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten.

Ambitie
De deelname aan de cursus is voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen gratis. Wel is deze bedoeld voor mensen die ambitie hebben om actief te worden in de lokale politiek. Of deelnemers de stap aan het eind van de cursus ook daadwerkelijk zetten, is uiteraard geheel aan hen. Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen. Zijn er minder dan twaalf deelnemers, dan kan de cursus helaas niet doorgaan.

Aanmelden
Aanmelden kan tot vrijdag 9 september 2016 bij:

– Joost de Jong, raadsgriffier van Terneuzen, via griffier@terneuzen.nl
– Dirk Van Bunder, raadsgriffier van Hulst, via gemeenteraad@gemeentehulst.nl
– Paul Claeijs, raadsgriffier van Sluis, via griffiersbureau@gemeentesluis.nl

Ook met vragen over de cursus kunt u bij hen terecht.