Door op 1 december 2016

Scootmobiel-pool centrum Terneuzen

In de vergadering van de Commissie Omgeving op 30 november 2016 voerde PvdA-raadslid Johan van der Ha het woord over het parkeren voor mindervaliden.

In verband met het afsluiten voor het verkeer op de markt in Terneuzen heeft Johan van der Ha namens de fractie van de PvdA een voorstel gedaan om een scootmobiel-pool te maken. Dit kan bij de fietsenstalling aan de Herengracht worden georganiseerd. De beheerder van de fietsenstalling kan eventueel ook deze scootmobiel-pool beheren. Het zou goed zijn om dan extra enkele invalide-parkeerplaatsen te maken nabij de scootmobiel-pool.

Zo wordt het voor de mensen die moeilijk ter been zijn mogelijk van een scootmobiel gebruiken te maken om niet alleen de Markt, maar ook de gehele Noordstaat zonder problemen te bezoeken. Wethouder Jack Begijn zag hier wel iets in en zegde toe te overleggen met wethouder Cees Liefting of zoiets mogelijk is en dit te financieren vanuit de WMO-kas.