Door Rob van Bedaf op 2 november 2016

Het Zeeuwse voorcongres is voorbereid

Afgelopen maandag vond een algemene leden vergadering plaats in buurthuis ‘De Hoeve’ met als onderwerp het concept-verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ onder de loep te nemen en te voorzien van amendementen die kunnen worden meegenomen via het gewest Zeeland naar de landelijke verantwoordelijken voor het definitieve programma.

Een mond vol! Het betrof dan ook een schrijfsel van 65 pagina’s, waar de ‘bullets’ van de bladzijden ketsten. Op de valreep wisten we nog juist een tiental extra programma’s uit te printen. Laptops en tablets werden gedeeld. De opkomst was verheugend. Het was dringen rond het carré van tafels. Opvallend vooral was hoe inhoudelijk de meeste leden zijn ingevoerd en met welke inzet men paragrafen woog.

Uiteindelijk hebben we onder de bezielende leiding van het bestuur een drietal uur -rookpauze van 4 minuten inbegrepen!- gedreven onze reflecties gedeeld en de dinsdag hierop volgend 26 amendementen ingediend. Onze afdeling Terneuzen maakte een vitale indruk en schroomde niet het concept van kritische noten te voorzien. Persoonlijk was ik onder de indruk van de hechte sfeer en constructieve discussies.

Proef zelf deze frisse dynamiek en kom vanavond naar de ‘Moedig Voorwaarts’-bijeenkomst in buurthuis ‘De Hoeve’, inloop 19.30 uur. Zet Uw onderwerp op de kaart. Stof tot praten te over!

Rob van Bedaf.

 

 

Rob van Bedaf

Rob van Bedaf

Graafjansdijk B-39 4554 CB Westdorpe

Meer over Rob van Bedaf