Hoe wilt u dat uw gemeente op de kaart staat?

Door Cees Liefting op 21 februari 2018

Kiezen voor de PvdA  is een keuze voor een partij met verbindingen in Zeeuws-Vlaanderen, in de provincie, met het Rijk en verder. Verbindingen die we hard ingezet hebben om onze gemeente op de kaart te houden. U kent ons: rechtvaardig en solidair, gekant tegen polarisatie en discriminatie en met stevig sociaal , economisch en groen beleid. Samen zorgen we voor veiligheid en werken we aan verbondenheid. We gaan uit  van eigen kracht van mensen waar dat kan en ondersteunen waar nodig.

Zeker zijn – van goed onderwijs
1     Wij tolereren geen uitholling van onze opleidingsmogelijkheden. Wij investeren in duurzaam, thuisnabij, bereikbaar onderwijs in goede gebouwen. De fusie van de scholen voor Voortgezet Onderwijs kan op onze steun rekenen mits algemene toegankelijkheid van het onderwijs duurzaam wordt gewaarborgd.

Zeker zijn – van goede zorg
2     Een oude dag met liefdevolle zorg en trotse medewerkers is wat we willen zien. Hulp in de huishouding, dagbesteding, scootmobielen, taxivervoer, tafeltje dekje; dit alles maakt het mogelijk om gewoon in je eigen omgeving te kunnen blijven wonen als je ouder wordt, beperkt raakt of tijdelijk ondersteuning nodig hebt.

Zeker zijn – van werk of inkomen
3     Iedereen telt mee! Wij pleiten voor een regelvrije uitkering voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Dethon wordt een sociaal werk- en servicebedrijf waar mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet volop kunnen werken. We zetten in op maatschappelijke participatie en zullen de mogelijkheden die de WMO daartoe biedt inzetten.

Zeker zijn – van goede verbindingen
4     Werken aan de overkant kost werknemers per jaar meer dan een maandsalaris! Wij zijn geen wingewest! Wij pleiten voor een gratis tunnel en een goede bereikbaarheid van kernen en belangrijke voorzieningen.

Zeker zijn – dat duurzaam ook betaalbaar is
5    Verouderde huurwoningen vervangen we door ‘nul op de meter’-woningen. Door lage energielasten en huurtoeslag blijven deze woningen bereikbaar voor mensen met een kleinere beurs. Particulieren steunen we met goedkope leningen om hun huizen te renoveren, isoleren en te voorzien van zonnepanelen.

Zeker zijn – van goed wonen
6    Wij zetten in op betaalbare huurwoningen voor jongeren en ouderen. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat zij langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook vraagt de huisvesting van tijdelijke werknemers de aandacht. Wij gaan voorkomen dat huisjesmelkers zonder enig toezicht mensen plaatsen en vervolgens de overlast aan de buurtbewoners laat.

Zeker zijn – van een leuk vrijetijdsaanbod
7      Ook de eigen inwoners zullen we recreatiemogelijkheden bieden op het gebied van cultuur, sport en spel. Wij koesteren de activiteiten in gemeenschapscentra en buurthuizen. Met bijdragen uit het sport- en cultuurfonds blijven activiteiten toegankelijk ook voor de jeugd waarvan de ouders dat niet kunnen betalen.

Vragen over ons programma?
Volg de Facebookpagina van de PvdA Terneuzen.
U vindt ons uitgebreide verkiezingsprogramma ‘Terneuzen verbonden’ hier.

Cees Liefting

Cees Liefting

Axelsestraat 75 4537 AD Terneuzen

Meer over Cees Liefting