17 mei 2016

Nieuwe bestrating Nieuwstraat

Bij de fractie zijn meldingen binnengekomen over de loopveiligheid van de nieuwe bestrating Nieuwstraat (tussen het Arsenaalplein en de verbinding oversteek Westkant). De grote stenen platen worden bij nat weer spiegelbanen om over te lopen. Dit heeft glij-en valpartijen tot gevolg. De fractie ziet graag op korte termijn een oplossing hiervoor, zodat letsel voorkomen wordt.

Er is aan de wethouder gevraagd of deze problematiek bij vochtig en regenachtig weer bekend voor komt. Zijn de valpartijen gemeld bij de gemeente? Is er voor aanschaf een anti-sliptest gedaan en zo ja, wat de uitkomsten daarvan geweest zijn. En zo niet, waarom dit niet gedaan is. Belangrijk is te weten welke maatregelen genomen gaan worden om deze problemen op te lossen.