Onderwijs

Zeker zijn van goed onderwijs.

Wij tolereren geen uitholling van onze opleidingsmogelijkheden. Wij investeren in duurzaam, thuisnabij, bereikbaar onderwijs in goede gebouwen. De fusie van de scholen voor Voortgezet Onderwijs kan op onze steun rekenen mits algemene toegankelijkheid van het onderwijs duurzaam wordt gewaarborgd.