Werk & inkomen

Zeker zijn van werk of inkomen.

Iedereen telt mee! Wij pleiten voor een regelvrije uitkering voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Dethon wordt een sociaal werk- en servicebedrijf waar mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet volop kunnen werken. We zetten in op maatschappelijke participatie en zullen de mogelijkheden die de WMO daartoe biedt inzetten.