Wonen

Zeker zijn van goed wonen.

Wij zetten in op betaalbare huurwoningen voor jongeren en ouderen. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat zij langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook vraagt de huisvesting van tijdelijke werknemers de aandacht. Wij gaan voorkomen dat huisjesmelkers zonder enig toezicht mensen plaatsen en vervolgens de overlast aan de buurtbewoners laat.